กระทรวงยุติธรรม เปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เพื่อให้บริการงานด้านยุติธรรมแก่ประชาชน

11 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 525

        นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อให้บริการงานด้านยุติธรรมแก่ประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ศูนย์ฯ นี้ จะเป็นการยกระดับจากศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยจากนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกเรื่อง สามารถเข้าร้องทุกข์ได้ทั้งที่ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข และศูนย์ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งทุกคดีประชาชนจะต้องได้รับคำตอบและความชัดเจนถึงกรอบเวลาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โดยศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข จะเป็นศูนย์กลางในการประสานข้อมูลกับทุกหน่วยในกระทรวงยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและหากเจ้าหน้าที่คนใด หรือหน่วยงานใด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโยกย้าย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว