วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เชิญร่วม “ตักบาตรเทโวโรหณะ" วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 260

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เชิญร่วม “ตักบาตรเทโวโรหณะ" วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562


        พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรกับประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ร่วมกับเทศบาลตำบลช่อแฮ สภาวัฒนธรรมตำบลช่อแฮและตำบลป่าแดง ร่วมกันจัดงาน "ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น.พิธีสงฆ์ เวลา 07.00 น.พระภิกษุสงฆ์ เคลื่อนขบวนจากซุ้มศรีวิชัย วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เดินลงบันไดสิงห์ 94 ขั้น โดยสมมุติเป็น “สิริมหามายากุตาคาร” สถานที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดพระพุทธมารดา แล้วเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ ลงบันได 449 ขั้น นำด้วยพระพุทธรูปปางเปิดโลก เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์ ลงมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง จากส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนและนักเรียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขบวนจะไปสิ้นสุดที่สถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ

        นางสาวสเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวว่า งานตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อน้อมรำลึกพระพุทธจริยาวัตรและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 หลังวันออกพรรษา 1 วันซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม 2562


#วัดพระธาตุช่อแฮ #ตักบาตรเทโว #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : โชคชัชกาญ ราชฟู

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่