กรมอนามัยเผยพบตลาดออนไลน์ทำผิดกฎหมายนมผง เดินหน้าเอาผิดตามพรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 3 แสนบาท

11 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 268

        พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยได้ออกตรวจสถานที่จำหน่ายนมผงทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ซึ่งผลจากการเฝ้าระวังการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ยังพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อาทิ มีการแจกหรือการให้คูปองให้สิทธิลดราคาในร้านค้า โดยเฉพาะร้านค้าในช่องทางออนไลน์พบการกระทำความผิดมากที่สุด ซึ่งถือเป็นความผิดตามมาตรา 18 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

        ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมอนามัยในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้  ได้ดำเนินการเปรียบเทียบคดีผู้กระทำความผิดไปแล้ว และขณะนี้ยังคงมีผู้ประกอบการและร้านค้าอีกหลายราย ที่กระทำความผิดตามมาตรา 18 และมาตราอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมาย จึงขอฝากไปถึงผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าในช่องทางออนไลน์ว่า “ร้านค้าสามารถแสดงราคาจำหน่ายของนมผงสำหรับทารก (นมผงสูตร 1 และสูตร 2) ได้ โดยต้องไม่แสดงการเปรียบเทียบกับราคาเดิม และไม่มีการโฆษณาในลักษณะลด แลก แจก แถม” หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมอนามัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4223 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว