สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ชวนร้านขายของชำ (โชห่วย) พัฒนาเป็น "Smart โชห่วย" เปลี่ยนร้านค้าธรรมดาเป็นร้านค้าทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 209

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ชวนร้านขายของชำ (โชห่วย) พัฒนาเป็น "Smart โชห่วย" เปลี่ยนร้านค้าธรรมดาเป็นร้านค้าทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

          วันนี้ (10 ต.ค. 62) นางเกศิณี พวงประดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความสำคัญกับการผลักดันร้านขายของชำหรือร้านโชห่วยทั่วประเทศให้เป็น "Smart โชห่วย" เนื่องจากร้านโชห่วยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น รวมถึงเกิดการจ้างในชุมชน

          อย่างไรก็ตาม ร้านค้าโชห่วยส่วนใหญ่ ยังขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้า รวมถึงการจัดเรียงสินค้าให้มีระเบียบ ง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลให้ร้านค้าสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

          โดยร้านค้าที่เข้าร่วมจะต้องขายสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวัน มีใจพร้อมพัฒนาร้านค้า และให้ความร่วมมือในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร้านค้า เปิดใจรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า ซึ่งจากการสำรวจตัวเลขปัจจุบันของร้านโชห่วยในจังหวัดสตูล มีอยู่ราว 2,000 ร้านค้า

          จึงขอเชิญชวนร้านค้าที่ต้องการพัฒนาร้านโชห่วยธรรมดาของตนเองให้เป็น "Smart โชห่วย" สมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ตำบล และทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7471-1126

#สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล #ร้านขายของชำ #Smart โชห่วย #เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

    

    
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมรรัตน์ จันทร์พริ้ม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สตูล