กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 260

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน 

            สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานว่า นายจ้างไต้หวัน บริษัท Kingwhale Corporation จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอและฟอกย้อม ต้องการรับแรงงานไทยไปทำงานในตำแหน่งพนักงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 15 อัตรา อัตราค่าจ้าง ประมาณ 22,866 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2562

            คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 20 – 45 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป พ้นภาระการรับราชการทหาร สภาพร่างกายสมบูรณ์ ตาไม่บอดสี หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ (ชั้น 2) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4333-0197 ต่อ 13,22 หรือ 08-3285-5564 (ในวันเวลาราชการ)#กรมการจัดหางาน #รับสมัครคนหางาน #ไต้หวัน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมร น้อยเสนา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V)