โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จัดงาน "เดิน-วิ่ง เพื่อคนอ่าวลึกไร้พุง" ปีที่ 9

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 338

          โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จัดงาน "เดิน-วิ่ง เพื่อคนอ่าวลึกไร้พุง" ปีที่ 9 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนอ่าวลึกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และเพื่อหารายได้สมทบทุนในการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

          แพทย์หญิงอุไรรัตน์ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก กล่าวว่า การออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประชาชน ลดพุง ลดโรค อีกทั้ง จะทำให้พี่น้องประชาชนห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของทางโรงพยาบาล ที่ได้ตระหนักถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรค ไม่ใช้เฉพาะการทำการรักษาแต่เพียงอย่างเดียว

          ทางโรงพยาบาลอ่าวลึก จึงได้จัดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง เพื่อคนอ่าวลึกไร้พุง" มาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ซึ่งในครั้งนี้เป็นปีที่ 9 แล้ว และอีกประการหนึ่งที่ได้จัดงานเดิน-วิ่ง ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนในการขัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาล

          โรงพยาบาลอ่าวลึกเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง แต่ว่าปัจจุบันปริมาณผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือคุรุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นยังไม่พอเพียง ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดงานหารายได้ เป็นการช่วยเหลือตัวเองก่อน ก่อนที่จะของบประมาณจากส่วนกลาง

          ทันตแพทย์หญิง บุษบา ภู่วัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอ่าวลึก กล่าวด้วยว่า งานเดิน-วิ่ง ของปีนี้ จะจัดขึ้นในวัน 1 ธันวาคม 2562 ที่วัดมหาธาตุแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่โรงพยาบาลอ่าวลึก ในวันเวลาราชการ

          ขณะที่ นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า แหลมสัก ดินแดนทะเล 3 ด้าน วัฒนธรรม 3 สาย หมายถึงมีคน 3 เชื้อสาย ไทยพุธ ไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน อาศัยอยู่ร่วมกันมานานกว่า 100 ปี มีความสามัคคี รักใคร่กัน อยู่กันอย่างสงบสุข

          แหลมสักจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญวัฒนธรรม และความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามของท้องทะเล จึงอยากจะให้นักวิ่งทั้งในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดต่าง ๆ ได้มาสัมผัสความสวยงามของแหลมสัก ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมของการวิ่งแล้ว ก็ยังมีการนั่งเรือออกไปชมความสวยงามของธรรมขาติตามชายฝั่งของแหลมสักแห่งนี้ด้วย

#โรงพยาบาลอ่าวลึก #จังหวัดกระบี่ #เดิน-วิ่ง เพื่อคนอ่าวลึกไร้พุง#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำนาจ ศิลป์สุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่