สมาชิกวุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฎิรูปประเทศ รวมทั้งข้อร้องเรียนต่างๆ ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 229

สมาชิกวุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฎิรูปประเทศ รวมทั้งข้อร้องเรียนต่างๆ ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562

      พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า คณะสมาชิกวุฒิสภาจะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพบปะส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป เพื่อรับฟังปัญหาประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฎิรูปประเทศ และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ข้อร้องเรียนต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

      จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยพร้อมเพียงกัน


#nnt  #สำนักข่าว #ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฎิรูปประเทศ #จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จำนงค์ พึ่งพงษ์

ผู้เรียบเรียง : อรวรรณ วงศาโรจน์

แหล่งที่มา : สวท.จันทบุรี