จ.จันทบุรี จัดงานรวมพลังชาวสวนภาคตะวันออก สู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP ส่งเสริมให้ชาวสวนผลไม้ ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP และ GMP สามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้ตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 166

            วันพรุ่งนี้ วันศุกร์ที่ 11 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานรวมพลังชาวสวนภาคตะวันออก สู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาคมผู้ประกอบการส่งออก จันทบุรี และ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP และ GMP สามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้ตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ภายในงานมีการเสวนาสร้างความรู้แก่เกษตรกรภาคตะวันออกที่เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการหน่วยงาน และภาคเอกชนให้ความรู้เรื่อง GAP การผลิตผลไม้คุณภาพ 

#ลานขนถ่ายสินค้า  #งานรวมพลังชาวสวนภาคตะวันออกสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จรัล บรรยงคเสนา

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี