ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 549

        ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ศูนย์มรดกอินเดีย ,วัดศรี วีรมากาลิยัมมัน ,รูปปั้นเซอร์ สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ,รูปปั้นช้างสำริดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ,องค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ ,ศูนย์ป้อมปราการแคนนิง ,และสวนพฤกษศาสตร์การ์เดนส์ บาย เดอะ เบย์

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 5 นาฬิกา และจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ในวันเดียวกัน เวลา 21 นาฬิกา

        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

        สำนักพระราชวัง

        7 ตุลาคม พุทธศักราช 2562


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว