สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 380

        วันนี้ 9 ตุลาคม  2562 เวลา 15.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้

        -นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย นำนางจิราพร เจริญกิตติยาภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล สมทบกองทุน 30 พฤษภา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        -นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้จัดทำโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 นำครอบครัวชาวนาตัวอย่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคเหนือ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        -พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเดิน-วิ่ง สามัคคี 28 ปี สวปอ.เพื่อสุขภาพและเพื่อการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        -นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถบรรทุกหกล้อ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สำหรับ รับ-ส่งนักเรียน ครู และบุคลากร และในโอกาสนี้ นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรถบรรทุกดังกล่าวด้วย

        -นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ

เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง "42 ปี ดอกบัวคู่มาราธอน ประจำปี 2562" สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา บำรุงสภากาชาดไทย สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร

        -นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ 10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักพระราชวัง นำนางสาวศิริพร ปัญญ์เอกวงศ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโครงการวิจัยฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ

        -นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        -นายวินัย ปลั่งพินิจกิจการ ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีวิทยุ FM 95 MHz นำคณะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "ปาร์ตี้ปีกุน เพื่อมูลนิธิราชสุดา" และการจำหน่ายเสื้อยืดในงานดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิราชสุดา

        - นางสาวอาภาภรณ์ ภูมิไชย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท ซิมพลีเอเชีย ฟูดส์แอลแอลซี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        -นายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ และคณะ จากวิสาหกิจชุมชนเคหะเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        -นางพรพรรณ สกุลชัยธวัช พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        -นางวินา นิติตะวัน ประธานโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง นำคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 พร้อมด้วยเยาวชนคนเก่งที่ได้รับการคัดเลือก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ ผู้แทนเยาวชนคนเก่งฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย


        เวลา 15.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 ดังนี้

        *ทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย

        *ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย

        *ทุนการศึกษานามพระราชทาน "ลุ่มน้ำโขงพิจัย" ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        โอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

        จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        ในโอกาสนี้ เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้า รถยนต์ในฝัน "โตโยต้าดรีมคาร์อาร์ทคอนเทสต์" (TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST) ประจำปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว