จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง

09 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 876

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง

          นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายภารกิจมาร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

          เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร การแต่งกาย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก , ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ , ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง , องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน , จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ชุดจิตอาสาพระราชทาน , ประชาชน ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

          เวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม การแต่งกาย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก , ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ , ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง , องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน , จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ชุดจิตอาสาพระราชทาน , ประชาชน ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

          เวลา 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ การแต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อโทนสีเหลือง หมวก ผ้าพันคอ)

          และเวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแต่งกาย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก , ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ , ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง , องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน , จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ชุดจิตอาสาพระราชทาน , ประชาชน ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

          โอกาสนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ในกิจกรรม ลด ละ เลิก บุหรี่ ถวายเป็นพระราชกุศล จังหวัดสมุทรปราการจึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรมในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ตามกำหนดการดังกล่าว พร้อมขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน
#จังหวัดสมุทรปราการ #พิธีบำเพ็ญกุศล #พิธีน้อมรำลึก #วันคล้ายวันสวรรคต #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปราโมทย์ ฐิติวงศ์ฤทธิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ