nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

รองเลขาธิการ สปส. เยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี และผู้ประกันตนมาตรา 40

09 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 443

            นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำในการทำงาน ตลอดจนมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ การขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในเรื่องงานประกันสังคม, Application SSO Connect, การชำระเงินสมทบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment), การส่งเสริมสุขภาพ, การดำเนินงานตามเป้าหมายการสร้างเครือข่าย และการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยมีนายไชยฤทธิ์ พลละเอียด ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

            นอกจากนี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังได้พบปะกับประชาชนที่มาใช้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมนายพิกุล บุญเลิศ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ทุพลภาพ และผู้ประกันตนรายอื่นๆ เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้กับผู้ประกันตน ณ บ้านพักผู้ประกันตนเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี#รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม #สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี #ผู้ประกันตนมาตรา 40 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี