จังหวัดกระบี่ ประชุมหารือคณะทำงาน เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019 พื้นที่ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน

09 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 252

จังหวัดกระบี่ ประชุมหารือคณะทำงาน เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019 พื้นที่ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน ภายใต้แนวคิด "ปั่นกินลม ชมวิถีชาวเล สัมผัสเสน่ห์อันดามัน"

          นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019 ร่วมด้วยนางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ในฐานะฝ่ายเลขาคณะทำงานการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมของแต่ทั้ง 6 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะทำงานที่ปรึกษา คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสถานที่และเส้นทางการแข่งขัน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายแพทย์และพยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำเสนอ และจัดโดยบริษัท ทีเอบี เอเจนซี่ จำกัด ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม

          ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการการแข่งขัน ประจำปี 2562 โดยดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019 ภายใต้แนวคิด "ปั่นกินลม ชมวิถีชาวเล สัมผัสเสน่ห์อันดามัน" จัดโดยบริษัท ทีเอบี เอเจนซี่ จำกัด กำหนดจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การแข่งขันจักรยานทางไกล ประเภท Touring เป็นการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีกำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5-27 ตุลาคม 2562 และกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล ประเภท Racing เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แบ่งออกเป็น 4 สเตจ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2562

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กำหนดการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลประเภท Touring ในพื้นที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ี ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน และมีกำหนดการแข่งขันจักรยานทางไกลประเภท Racing ขึ้นที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน โดยมีการกำหนด สำหรับเส้นทางการจัดกิจกรรมแต่ละพื้นที่ของนักกีฬาและนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกำกำหนดการดังนี้ เสตจที่ 1 จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ระยะทาง 138.9 กิโลเมตร เส้นทางประตูเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต-ยอดเขานางหงส์ จังหวัดพังงา มาสู่บริเวณจุดพักหน้าห้างแม็คโคร เข้าสู่เส้นทางคลองจิหลาด ถนนอุตรกิจ เพื่อนำนักปั่นเข้าสู่ลานประติมากรรมปูดำ จังหวัดกระบี่ เส้นชัยและรับพิธีมอบโล่รางวัล บริเวณลานปูดำจังหวัดกระบี่ และกิจกรรม Tour De Andaman Touring ในพื้นที่อำเภออ่าวลึก ระยะทาง 30 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี และกิจกรรมจุดชมวิวถ้ำเสือน้อย ชมวิถีชีวิตชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสือ และสินค้าชุมชน กิจกรรมดังกล่าวสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย


#จังหวัดกระบี่ #ประชุมหารือคณะทำงาน #แข่งขันจักรยานทางไกล #Tour de Andaman 2019 #6 จังหวัดฝั่งอันดามัน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำนาจ ศิลป์สุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่