จังหวัดชลบุรี ประชุมเตรียมพร้อมจัดงาน "บางแสน 42 ชลบุรี มาราธอน" ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ พร้อมยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล

09 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 355

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการวิ่ง "บางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน" ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ พร้อมยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล

          ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการวิ่ง "บางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน" ซึ่งงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก รวมถึงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและตำรวจจังหวัดชลบุรี

          โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดงานในประเด็นการรักษาความปลอดภัยและการจราจร , การประชาสัมพันธ์ , การปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม , การแพทย์และการพยาบาล , การร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักวิ่ง และการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดงาน ทั้งนี้ งาน "บางแสน 42 ชลบุรี มาราธอน" เป็นงานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และในปีนี้จะมีการยกระดับการจัดงานให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และขอมาตรฐานระดับ IAFF Road Race Bronze Label เพื่อให้จังหวัดชลบุรีเป็น Sport Destination แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

          ในปีนี้มีกำหนดจัดงานวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ เวลา 03.00-10.00 น. จะมีการปิดถนน ณ จุดปล่อยตัว และเส้นชัย ที่หน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ถนนเลียบชายหาดบางแสน 1 , วงเวียนบางแสน, สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา , ตลาดอ่างศิลา, ศาลเจ้านาจาไท่จื้อ , เขาสามมุก , แหลมแท่น , แนวชายหาด รวมระยะทาง 42.195 กิโลเมตร กำหนดรับเสื้อและเบอร์วิ่งในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ โดยผู้เข้าร่วมต้องมารับเสื้อด้วยตัวเอง#จังหวัดชลบุรี #บางแสน 42 ชลบุรี มาราธอน #ยกระดับมาตรฐาน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บัณฑิต มันปาฏิ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี