กาชาดจังหวัดนครนายก มอบบ้านช่วยเหลือคนยากไร้

09 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 14

กาชาดจังหวัดนครนายก มอบบ้าน ซ่อมบ้าน ตามโครงการสร้างบ้านอยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

          วันนี้ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ได้ทำพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านอยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้กับนางสมญา ท้องที่ บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 14 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมในพิธี

          ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดแม่นครนายก เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการ สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ด้านการช่วยเหลือสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมบ้านจำนวนหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนยก กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดนครนายก ทางเหล่ากาชาด และชมรมกลุ่มแม่บ้านมหาดไทย มีโครงการนอกจากซ่อมบ้านและสร้างบ้านปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 7 รายแล้ว แต่ทางอำเอเขาจะนำไปซ่อมแซม หรือสร้าง และยังมีทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง นอกจากนี้ หากผู้ที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือก็ติดต่อมาได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อจะได้คัดเลือกพิจารณาเป็นราย ๆ ต่อไป#กาชาดจังหวัดนครนายก #มอบบ้านช่วยเหลือคนยากไร้ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เจษฎา มูลธรรม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก