สปส.อุดรธานี ติวเข้มชาวชุมชนดอนแดง ตำบลนาพู่ เดินหน้าผลักดันอาชีพอิสระให้เข้าถึงหลักประกันสังคม

09 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 407

        นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางบ้านดอนแดง หมู่ 10 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึงหลักการประกันสังคมและผลักดันอาชีพอิสระให้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีนายอำนวย อินทรธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ พร้อมด้วยนางสาวรัชดา อุดมมงคลกิจ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี นำเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมรับฟังกว่า 70 คน มีผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้กับตนเองและบุคคลในครอบครัวรวมทั้งสิ้น 76 ราย

         นางสาวรัชดา อุดมมงคลกิจ กล่าวว่า นายไชยฤทธิ์ พลละเอียด ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ จัดการอบรมให้ความรู้ด้านประกันสังคมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้นำชุมชน ซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐได้จัดให้ จึงทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ โดยชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ มีจำนวน 17 หมู่บ้าน ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่าหมู่บ้านละ 50 คน หรือไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ภายในสิ้นปี 2562


#สปส.อุดรธานี #ผลักดันอาชีพอิสระให้เข้าถึงหลักประกันสังคม #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี