จังหวัดกระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019

09 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 228

          ที่ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

          นายนันธวัช เจริญวรรณ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยจังหวัดภูเก็ตดำเนินการตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปี 2562 ดำเนินโครงการการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต , กระบี่ , ตรัง , พังงา , ระนอง และสตูล โดยกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019 ใน 2 รูปแบบ

          สำหรับกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ กำหนดจัดกิจกรรม Touring ในพื้นที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน และกำหนดการแข่งขันจักรยานทางไกลประเภท Racing ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่จึงได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019 เพื่อให้การจัดการแข่งขันดังกล่าวมีความพร้อมสูงสุด

#จังหวัดกระบี่ #เตรียมความพร้อม #แข่งขันจักรยานทางไกล #Tour de Andaman 2019 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา บัวทอง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.กระบี่