กรมการพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือสตรีที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 287

        นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายนที่ผ่านมา เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ส่งผลต่อการชำระเงินกู้ของสมาชิกกองทุน ฯ

        กรมการพัฒนาชุมชนเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย จึงได้จัดทำมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ โดยให้จังหวัดสำรวจและรวบรวมรายชื่อสมาชิกลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย และให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกฯ

         สำหรับลูกหนี้กองทุนฯ ที่ประสงค์ขอรับการความช่วยเหลือตามมาตรการชำระหนี้ สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืม ภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัย หรือสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โทร 08-1955-3535 , 06-5502-6037 , 0-2141-3092 , 0-2141-3075

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว