อำเภอทุ่งสง จัดกิจกรรม “ชมรมอังคารกันเอง” ประจำเดือนตุลาคม 2562 พร้อมรับมอบของรางวัลสำหรับการจับสลากกาชาด ประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 17

08 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 392

อำเภอทุ่งสงจัดกิจกรรม “ชมรมอังคารกันเอง” ประจำเดือนตุลาคม 2562 พร้อมรับมอบของรางวัลสำหรับการจับสลากกาชาด ประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 17

            ณ กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง กล่าวว่า กิจกรรมชมรมอังคารกันเอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ในครั้งนี้ สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างสูง เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคส่วนต่างๆ และชาวอำเภอทุ่งสงได้พร้อมใจช่วยกันบริจาคสิ่งของให้กับกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง เพื่อใช้สำหรับการจับรางวัลสลากกาชาด ในประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 สำหรับปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2562 และมีประเพณีชักพระในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 อันเป็นประเพณีที่ได้กระทำสืบเนื่องกันมาทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งสง และจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกทางหนึ่งด้วย

            โดยนายกกิ่งกาชาด อำเภอทุ่งสง กล่าวว่า วันนี้ได้เห็นพลังของชาวเมืองทุ่งสงอย่างเต็มที่ กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสงมีความภาคภูมิใจที่หลายฝ่ายหลายส่วนผนึกความร่วมมือที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยกิ่งกาชาดนับเป็นเพื่อนพึ่งพายามยากแก่ประชาชนเสมอมา และตลอดไป#อำเภอทุ่งสง #ชมรมอังคารกันเอง #สลากกาชาด #ประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิตเลขา สุคนธจร

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช