จ.พัทลุงเตรียมจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์คต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

08 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 3413

        จ.พัทลุงเตรียมจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์คต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        วันนี้ (8 ต.ค.62) ที่ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์คต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้กำหนดจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์คต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย เวลา 06.00 น. กิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณลานหน้าศาลาจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ, เวลา 09.00 น. กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง และในเวลา 18.30 น. กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง

        ส่วนในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เป็นกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย เวลา 06.00 น. กิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณลานหน้าศาลาจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ, เวลา 09.00 น. กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม และในเวลา 18.30 น. กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง หลังเก่า

    สำหรับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว, พนักงานบริษัท องค์กรเอกชน แต่งกายเครื่องแบบของหน่วยงาน, ประชาชนจิตอาสาแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา ส่วนประชาชนทั่วไปในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 แต่งกายในชุดสีเหลือง และในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 แต่งกายในชุดสีชมพู โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว#จ.พัทลุง #เตรียมจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศล #พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์คต #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ เหล็มปาน

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง