นักวิจัย มทส. “พัฒนาศักยภาพระบบกักเก็บพลังงานด้วยเทคโนโลยีควอนตัม เพิ่มความจุเป็น 3 เท่า อายุใช้งานยาว ชาร์จเร็ว และต้นทุนต่ำ พร้อมต่อยอดใช้งานจริง

08 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 1081

            วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เป็นประธานการแถลงข่าวผลงานวิจัย “การพัฒนาศักยภาพระบบกักเก็บพลังงานขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีควอนตัม” ผลการวิจัยสามารถตอบโจทย์นโยบายพลังงานของประเทศ สร้างฐานพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานให้เข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

            รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. หัวหน้าคณะนักวิจัย เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาศักยภาพการอัดประจุของตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคโนโลยีควอนตัม ถือว่าเป็นการยกระดับของเทคโนโลยีในการผลิตแบตเตอรี่ และเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พลังงานสะอาด” ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ล้วนแล้วแต่ใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงาน โดยเทคโนโลยีนี้เป็นการทำลายขีดจำกัดของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบัน เนื่องจากแบตเตอรี่ในปัจจุบันนั้นช่วงอายุการใช้งานอยู่ในระหว่าง 2-3 ปี แต่ด้วยเทคโนโลยีนี้ ทำให้ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ออกไปได้ถึง 20 ปี ซึ่งคำนวนค่าใช้จ่ายต่อปีแล้วถือว่าถูกกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก#มทส #พัฒนาศักยภาพระบบกักเก็บพลังงานด้วยเทคโนโลยีควอนตัม #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รพีพรรณ วิเศษ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา