จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญชวนร่วมทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

08 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 268

            จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนร่วมทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 

            นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ด้วยมหาเถรสมาคม ได้มีมติในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบให้วัดทุกวัดจัดพิธีทอดผ้าป่า ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้มีมติเถรสมาคม เรื่องการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพิ่มเติม โดยในส่วนภูมิภาคได้มีการจัดทอดผ้าป่าฯ ฯ วัดที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด และระดับอำเภอ 

            ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะสงฆ์ได้กำหนดวัดสามัคคีผดุงพันธ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป.

 วันนี้ (8 ต.ค. 62) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.ปัตตานี Kick Off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าพร้อม 74 จังหวัดทั่วประเทศ

            วันที่8ตุลาคม 2562 ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัดตานี  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน  Kick  Off  การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA พร้อมปล่อยปล่อยขบวนรถจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและความปลอดภัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จ.ปัตตานี โดยมี นาย สัมฤทธิ์ โชติบัน ผอ.ไฟฟ้าเขต3ภาคใต้ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสาร เคเบิ้ลทีวีและผู้แทนหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร เข้าร่วม            

            นายสัมฤทธิ์ โชติบัน ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต3 ภาคใต้ กล่าวว่า เนื่องด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว ที่ผ่านมา PEA ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูงอีกทั้งพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA มีมาก การนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญ ๆ บางส่วนเท่านั้น             

            โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลักเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ  ในปี 2562  PEA  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ  PEA นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราชการจังหวัดทั้ง 74 จังหวัดในพื้นที่ความ รับผิดชอบของ PEA เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบ จำหน่ายไฟฟ้าของ PEA อีกด้วย#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี