รฟท.จัดประชุมกลุ่มย่อยงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ ที่ จ.ลพบุรี

08 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 251

รฟท.จัดประชุมกลุ่มย่อยงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ ที่ จ.ลพบุรี 

            วันที่ (8 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดประชุมกลุ่มย่อยงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ โดยมี นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอโคกเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.โคกเจริญ อำเภอชัยบาดาล และอำเภอลำสนธิ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ตามที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด, บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด และบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ นั้น ซึ่งในการดำเนินงานต้องมีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประชาสัมพันธ์ด้วย จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยตามแนวเส้นทางเลือกโครงการเพื่อนำเสนอเส้นทางเลือกข้อดี-ข้อเสีย ของแต่ละแนวเส้นทางเลือก หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปประกอบการวิเคราะห์ศึกษาตลอดจนแนวทางการแก้ไขประเด็นข้อวิตกกังวลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการมีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอรายละเอียดของโครงการการศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการอภิปรายตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม             

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเงิน วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น จัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมทั้งดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ของโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ ระยะทางประมาณ 291 กิโลเมตร แนวเส้นทางโครงการเบื้องต้น เพื่อให้แผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื่อมตะวันตก-ตะวันออก จากแม่สอด-นครพนม มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟอีกด้วย


#งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่ #สายใหม่ช่วงนครสวรรค์บ้านไผ่ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ไพ แจ้งพลาย

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี