คน กทม.ใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งลดลงจากปีก่อน พร้อมเตรียมศึกษาวิจัยไมโครพลาสติกทั้งระบบครั้งแรกในประเทศไทย

07 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 489

คนกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งลดลงจากปีก่อน ขณะที่ผลวิจัยพบไมโครพลาสติกสะสมในท้องของมนุษย์ประมาณ 10,000 ชิ้นต่อคน พร้อมเตรียมศึกษาวิจัยไมโครพลาสติกทั้งระบบครั้งแรกในประเทศไทย โดยเฉพาะทะเลจีนใต้ที่ยังไม่เคยสำรวจ

            รองศาสตราจารย์ สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยขยะพลาสติกในทะเลและการสำรวจเบื้องต้นของพฤติกรรมการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งของคนไทย โดยเฉพาะการศึกษาไมโครพลาสติกอย่างเป็นระบบและจริงจังมากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยชี้ชัดว่าในท้องของมนุษย์จีไมโครพลาสติกสะสมอยู่ประมาณ 10,000 ชิ้นต่อคน ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกินอาหารด้วย เพราะไมโครพลาสติกจะปะปนอยู่ในสัตว์น้ำ สัตว์ทะเล และน้ำดื่ม จึงเร่งศึกษาผลกระทบของไมโครพลาสติกที่มีต่อร่างกายมนุษย์และสัตว์ทะเล ในเบื้องต้นได้นำร่องศึกษาพฤติกรรมการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2562 พบพฤติกรรมคนเมืองลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งลงอย่างมาก จากการสร้างจิตสำนึก การออกมาตรการควบคุม และการรณรงค์อย่างจริงจังของภาครัฐ คือ ใช้ถุงพลาสติก ร้อยละ 86.30 หรือเฉลี่ย 1.18 ใบต่อคนต่อวัน ลดลงจากปีก่อนที่ใช้อยู่ 3-8 ใบต่อคนต่อวัน // ใช้ขวดพลาสติก ร้อยละ 80.40 หรือเฉลี่ย 1.51 ขวดต่อคนต่อวัน // ใช้หลอดพลาสติก ร้อยละ 47.10 หรือเฉลี่ย 0.69 หลอดต่อคนต่อวัน // ใช้แก้วพลาสติก ร้อยละ 64.80 หรือเฉลี่ย 0.78 ใบต่อคนต่อวัน // ใช้ก้านสำลีปั่นหู ร้อยละ 60.60 หรือเฉลี่ย 1 ก้านต่อคนต่อวัน // ใช้ช้อน-ส้อมพลาสติก ร้อยละ 47.10 หรือเฉลี่ย 0.69 คู่ต่อคนต่อวัน และใช้กระดาศทิชชูเปียก ร้อยละ 25.50 หรือเฉลี่ย 0.73 แผ่นต่อคนต่อวัน ซึ่งแผนของประเทศแล้วจะต้องทำให้การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเป็นศูนย์ในสำเร็จในอนาคต

            ทั้งนี้ จะมีการศึกษาขยะพลาสติกในทะเล หรือ “ไมโครพลาสติก” อย่างเป็นระบบครั้งแรกของประเทศไทยและการเคลื่อนตัวของขยะทะเล ทั้งในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนครอบคลุมไปถึงทะเลจีนใต้ที่ยังมีช่องว่างอยู่และเป็นรอยต่อทะเลในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีหลายประเทศติด 10 อันดับขยะทะเลมากที่สุดของโลก ซึ่งจะเป็นความร่วมมือการศึกษาวิจัยขยะทะเลร่วมกันแก้ปัญหาและหาต้นเหตุของขยะแท้จริง หลังพบมีไมโครพลาสติกและขยะพลาสติกเคลื่อนตัวไปถึงเหนือสุดของโลก (ขั้วโลกเหนือ) ทำให้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มกังวลมากขึ้น ขณะเดียวกันประเทศไทยจะใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขึ้นบินสำรวจขยะบริเวณแนวชายฝั่งทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าขยะเคลื่อนตัวและกระจายตัวมากแค่ไหนอย่างไร 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : คณิต  จินดาวรรณ

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย