บริษัทที่ปรึกษาโครงการรถไฟรางคู่ นครสวรรค์ – บ้านไผ่ ประชุมชี้แจงโครงการที่อำเภอไพศาลี

07 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 636

บริษัทที่ปรึกษาโครงการรถไฟรางคู่ นครสวรรค์ – บ้านไผ่ ประชุมชี้แจงโครงการที่อำเภอไพศาลี


        ที่หอประชุมอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด และบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ลงพื้นที่จัดการประชุมกลุ่มย่อยงานศึกษาความเหมาะสม โครงการรถไฟรางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์ – บ้านไผ่ เพื่อนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการ รูปแบบแนวทางเลือก แนวทางการพัฒนา ขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้แทนกลุ่มอาชีพจากอำเภอเมือง ท่าตะโก และอำเภอพยุหะคีรี ซึ่งเป็นการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 4 โดยตามแผนจะจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย 8 ครั้ง ระหว่าง 30 กันยายนถึง 10 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย วันที่ 30 กันยายน ประชุมที่อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอพล วันที่ 1 ตุลาคม ที่อำเภอบึงสามพัน วันที่ 7 ตุลาคม ที่อำเภอไพศาลี วันที่ 8 ตุลาคม ที่อำเภอโคกเจริญ วันที่ 9 ตุลาคม ที่อำเภอจัตุรัสและอำเภอเมืองชัยภูมิ และวันที่ 10 ตุลาคม ที่จังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นจะเป็นการลงพื้นที่ศึกษาและสรุปแนวทางความเป็นไปได้ เสนอการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 ต่อไป

        สำหรับโครงการรถไฟรางคู่สายใหม่ช่วงนครสวรรค์ – บ้านไผ่ เป็นการศึกษาความเหมาะสมการเชื่อมต่อ ทางรถไฟรางคู่สายแม่สอด – นครพนม ระยะทางประมาณ 290 กิโลเมตร ซึ่งได้มีการศึกษาความเหมาะสมไปก่อนหน้านี้แล้วคือ แม่สอด – นครสวรรค์ และบ้านไผ่-นครพนม โดยเฉพาะเส้นทางหลังอยู่ระหว่างขั้นตอนเวณคืนที่ดินตามแนวโครงการ ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ จะทำการศึกษาเส้นทางจากสถานีนครสวรรค์ – ท่าตะโก – ไพศาลี จากไพศาลี มีแนวทางเลือก 3 เส้นทาง ไปเชื่อมต่อที่บ้านเขว้า ชัยภูมิ ซึ่งทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้ปัจจัย ทางวิศวกรรม ทางเศรษฐกิจและการลงทุน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  


#รถไฟรางคู่ #นครสวรรค์ – บ้านไผ่ ##สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND



ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สืบศักดิ์ นาครัตน์

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.นครสวรรค์