รัฐบาลขับเคลื่อนโครงการ วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

08 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 339

        นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม  โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ตั้งเป้าให้ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เป็นเครื่องมือหลักสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนมุ่งส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นที่มาของรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ต้องมาจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ไม่ใช่จากการบริจาค ซึ่งการแบ่งปันผลกำไร ต้องนำผลกำไรที่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปทำประโยชน์เพื่อสังคม

         ทั้งนี้ การส่งเสริมให้มีวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมาย “แก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ได้มีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ช่วยเหลือกันและกัน เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว