สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ "วิ่งเพื่อ...หนังสือของพ่อ"

07 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 753

        วันนี้ 6 ตุลาคม  2562 เวลา 5.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ "วิ่งเพื่อ...หนังสือของพ่อ" ซึ่งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือสารานุกรมไทย ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกาย อันจะส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ โดยแบ่งระยะทางการเดิน-วิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 1.35 กิโลเมตร ระยะ 4.9 กิโลเมตร และระยะ 9.9 กิโลมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,500 คน

        ในการนี้ ทรงพระดำเนินนำ คณะกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานเดินวิ่งด้วย

        โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้อ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ที่มีการบรรจุสรรพวิชาและเนื้อหาสาระ เพื่อตอบสนองความสามารถในการอ่านของเยาวชนในแต่ละระดับ อันจะทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความคิด ความฉลาดและความดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นและทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้ในอนาคต


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว