15 ตุลาคมนี้ เริ่มเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท

07 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 1005

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพร้อมเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ จากครั้งแรกให้เกณฑ์เดือนละ 400 บาท รายได้ครอบครัวไม่เกินปีละ 36,000 บาท ปรับเกณฑ์ใหม่เป็นเดือนละ 600 บาท รายได้ครอบครัวขยายเป็นไม่เกิน 100,000 บาท นอกจากนี้ ยังปรับเกณฑ์เด็กอายุไม่เกิน 3 ปี เกณฑ์ใหม่เปลี่ยนเป็นให้ถึงอายุ 6 ปี ดังนั้นจำเป็นต้องปรับฐานข้อมูลให้เท่ากัน


นายจุติ กล่าวอีกว่า มีบางส่วนที่มาลงทะเบียนแล้ว เอกสารยังไม่ครบ และไม่ชัดเจน จำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบหรือต้องมายื่นเอกสารให้ครบอีกด้วย โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่สํานักงานเขต หรือสำหรับเมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา และในส่วนภูมิภาค สามารถลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล


อย่างไรก็ตามหน่วยงานท้องถิ่น และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเร่งการโอนเงินให้ทุกคนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว