nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

หนองคาย เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีออกพรรษา บั้งไฟพญานาค

04 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 343

        จังหวัดหนองคาย เร่งเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก” ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 10–21 ตุลาคม 2562

        บรรยากาศการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก” ของจังหวัดหนองคาย ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 21 ตุลาคม 2562 นั้น ซึ่งมีการจัดงานในหลายพื้นที่ในจังหวัดหนองคาย ขณะนี้หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมต่างเร่งจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

        โดยเฉพาะเทศบาลเมืองหนองคาย ที่จะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือการแสดงแสงเสียง “เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค” ที่จะมีการแสดง 3 วัน คือวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณวัดศรีบุญเรือง ขณะนี้ก็ได้มีการเร่งจัดทำเวทีในการแสดง งานโครงสร้างแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงการประดับและตกแต่งเท่านั้น ซึ่งในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 นักแสดงแสงเสียง “เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค” จะมีพิธีรำบวงสรวง ก่อนที่จะได้มีการซักซ้อมการแสดงและจะได้มีการแสดงจริงต่อไป

        สำหรับงานประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก” ของจังหวัดหนองคาย จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งปีนี้มีการจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ประกอบด้วย ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2562 กิจกรรมที่สำคัญคือการแสดงแสงเสียง “เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค” ที่จะมีการแสดง 3 วัน คือวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณวัดศรีบุญเรือง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแข่งเรือยาว และการลอยเรือไฟบูชาพญานาค/การแสดงกระทงยักษ์ เป็นต้น, จุดที่ 2 ที่มีการจัดกิจกรรม คือ ในเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย มีการจัดงานในระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2562 กิจกรรมที่สำคัญคือพิธีบวงสรวงวันเปิดโลก บูชาพระพุทธเจ้าและบูชาพญานาค และการรำบวงสรวงบูชาพญาพิสัยตนาคราช ณ ลานนาคาเบิกฟ้า ในช่วงเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2562, จุดที่ 3 ที่จะมีการจัดกิจกรรม คืออำเภอรัตนวาปี จัดระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2562 กิจกรรมที่สำคัญคือ การรำบวงสรวงองค์พญานาคราช และการแสดงวีดีทัศน์ชุดตำนานบั้งไฟพญานาคและตำนานนาคารัตนบุรี จัดในช่วงเย็นวันที่ 12 ตุลาคม ณ หน้าที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี , จุดที่ 4 คือ อำเภอท่าบ่อ จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8 –9 ตุลาคม 2562 กิจกรรมที่สำคัญคือ พิธีรำบวงสรวงงานเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก และการแสดงแสง สี เสียง ตำนานเมืองพรานพร้าวและบั้งไฟพญานาค ประกอบกับการไหลเรือไฟและกระทงสายบูชาพญานาค จัดในช่วงเย็นของวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง ตำบลโพนสา และจุดสุดท้ายที่มีการจัดกิจกรรม คืออำเภอศรีเชียงใหม่ จัดในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2562 กิจกรรมที่สำคัญคือ พิธีรำบูชาพญาศรีสุวรรณหงส์สัตตนาคราช และงานซุมข้าวแลง แงงเวียงจันทน์ จัดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียง

         สำหรับภาพรวมในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก” นั้น ขณะนี้การเตรียมความพร้อมเป็นไปตามเป้าที่ตั้งในการดำเนินการไว้ ส่วนปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ปีนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2562
#บั้งไฟพญานาคโลก #จังหวัดหนองคาย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จุมพล สายแวว

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย