นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่สภาเกษตรแห่งชาติ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน พร้อมขอให้ทุกคนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

03 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 217

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่สภาเกษตรแห่งชาติ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน พร้อมขอให้ทุกคนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีมอบนโยบายแก่สภาเกษตรแห่งชาติ พร้อมระบุว่า อยากให้สภาเกษตรกรร่วมขับเคลื่อนแผนเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง ซึ่งรัฐบาลพร้อมดูแลทุกคน โดยเฉพาะเกษตรกร ที่ประสบปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตร ซึ่งต้องหาแนวทางที่ยั่งยืน ไม่ใช่เพียงนำงบประมาณมาชดเชยเท่านั้น เพราะเป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราว อีกทั้งรัฐบาลมีงบประมาณจำกัด และล่าสุดก็คาดหวังว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จะผ่านสภาฯไปได้ด้วยดี ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อทุกคน

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังย้ำว่า รัฐบาลนี้พยายามเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรทุกเรื่อง ทั้งเรื่องแหล่งน้ำ จัดทำแก้มลิง แนวทางการระบายน้ำ ที่มีได้ดำเนินการไปถึง 6 หมื่นโครงการใน 5 ปีที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังได้เดินหน้าการทำเกษตรแปลงใหญ่ ทำการตลาดนำการผลิต นำการวิจัยมาเสริมคุณภาพสินค้า และเน้นย้ำเรื่องการทำเกษตรชีวภาพ ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ซึ่งนำพืชที่เหลือใช้ วนกลับมาใช้อย่างเกิดประโยชน์ รวมถึงเน้นการทำอาชีพเสริม ส่วนการแก้ปัญหาการใช้สารเคมี ความเสี่ยงสูงในเกษตรกรรมนั้น แม้จะมีความหลากหลายทางความคิดเห็นจากเกษตรกร นักวิชาการ หรือหน่วยงานรัฐบาล แต่เห็นว่าต้องหาแนวทางที่เหมาะสมและไม่เกิดวามขัดแย้ง ซึ่งส่วนตัวยินดีถ้าเลิกใช้ได้

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้เน้นย้ำเรื่องของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะชาติที่ยึดเหนี่ยวให้ทุกคนรวมเป็นประเทศ ดังนั้นจะต้องรักและช่วยเหลือซึ่งกัน จึงจะทำให้เกิดความเข้มแข็งได้ ขณะเดียวกันสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องคงอยู่คู่กับประเทศ และต้องมีกฏหมายเพื่อไม่ให้ใครล่วงล้ำสถาบัน เพราะพระองค์ไม่สามารถที่จะออกมาชี้แจงได้ ซึ่งถือเป็นอันตรายต่อประเทศ พร้อมกันนี้ขอให้ร่วมกันเปลี่ยนประเทศ ด้วยการสร้างความสงบสันติ สามัคคี


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย