กระทรวงพลังงาน เตรียมคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกวดบทความ-เข้าค่าย-ไปญี่ปุ่น

03 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 733

กระทรวงพลังงาน เตรียมคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกวดบทความ-เข้าค่าย-ไปญี่ปุ่น


        ที่โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์ กองการศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับภาควิชาวิศวกรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญบุคลากรครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ร่วมรับฟังการชี้แจง โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ซึ่งนครสวรรค์เป็นจังหวัดหนึ่งใน กลุ่มเป้าหมาย 20 จังหวัด 

        นางรัชนี นครสันติภาพ พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดเป็นปีที่ 2 เป็นพื้นที่จังหวัดเดิม 10 จังหวัดและเพิ่มเติมอีก 10 จังหวัด ซึ่งเปิดรับสมัครบทความจากทีมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บทความ คัดเลือกเข้าค่ายพลังงาน 50 ทีม และคัดเลือกที่ยอดเยี่ยม 6 ทีม รับชุดทดลองพลังงาน 2 ชุดๆ ละ 200,000 บาท มูลค่าโรงเรียนละ 400,000 บาท และไปศึกษาดูงานด้านพลังงานที่ญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ หุดากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า โครงการ EN – CAMP หรือค่ายพลังงาน 2019 สมัครและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://encamp2019.com ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมด ตั้งแต่หลักเกณฑ์ คู่มือ วิธีการเขียน ภายใต้หัวข้อ โรงไฟฟ้าที่บ้านเรา ส่งบทความได้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน และ 50 ทีมสุดท้ายจะได้รับเกียรติบัตรซึ่งสามารถนำไปสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อีกด้วย

        สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 0 3425 7218 หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ ENCAMP2019.COM http://encamp2019.com


#กระทรวงพลังงาน #ประกวดบทความ #นครสวรรค์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สืบศักดิ์ นาครัตน์

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.นครสวรรค์