พลังงานสมุทรปราการ เปิดโครงการ “การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน EN-Camp ปีที่ 2”

03 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 400

            นายวรพจน์ ทันดร พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน EN-Camp ปีที่ 2” ณ โรงแรมเบย์ โฮเทล ศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

            นายวรพจน์ ทันดร พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “EN – Camp” ปีที่ 2 โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ โดยจะดำเนินโครงการในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ (1) นครปฐม (2) ราชบุรี (3) ชัยนาท (4) นครสวรรค์ (5) ลำปาง (6) เชียงใหม่ (7) สมุทรปราการ (8) ชลบุรี (9) ระยอง (10) ตราด (11) ขอนแก่น (12) ยโสธร (13) อุบลราชธานี (14) ศรีสะเกษ (15) บุรีรัมย์ (16) ประจวบคีรีขันธ์ (17) ชุมพร (18) นครศรีธรรมราช  (19) สุราษฎร์ธานี และ (20) สงขลา ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

            1. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ และกำหนดคุณสมบัติของทีมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 ทีม (ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน)

            2. ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเยาวชนในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ 20 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN–Camp” โดยคัดเลือก จำนวน 500 ทีม

            3. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก ให้แก่เยาวชน จำนวน 500 ทีม จำนวน 2 วัน 1 คืน

            4. คัดเลือกบทความดีเด่น จาก 500 ทีม เหลือ 50 ทีม เพื่อร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN – Camp” จำนวน 3 วัน 2 คืน

            5. คัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทีม จากการผ่านรอบแรก 50 ทีม รวม 30 คน ไปศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 วัน 3 คืน

            6. จัดสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ

            สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.encamp2019.com 


#การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ  #พลังงานสมุทรปราการ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ลภัสนันท์ เหมะจุฑาภัควัฒน์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ