สำนักงานจัดหางาน จ.นราธิวาส แจ้งการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย

03 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 735

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส แจ้งการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา

          วันนี้ (3 ต.ค. 62) นางตรีนุช เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้ประกาศเรื่องการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศหญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี (ณ วันสมัครต้องไม่เกิน 45 ปี 6 เดือน) สามารถนวดกดจุดตามฝ่ามือฝ่าเท้า นวดแผนไทย สุคนธบำบัด นวดเท้า สครับ มาส์ด และสปาบำบัดอื่น ๆ และมีใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดไทย จำนวน 150 ชั่วโมงขึ้นไป จากสถานฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ขึ้นไป จากกระทรวงแรงงาน

          หลักฐานประกอบการรับสมัครประกอบด้วย ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) สำเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทยตามที่กำหนด และรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส โทร.0-7353-2662


#สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส #รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง #Energy Haven Sdn. Bhd. #ประเทศมาเลเซีย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส