จ.สุพรรณบุรี เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดเขาดีสลัก ประจำปี 2562

02 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 615

            นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน กำหนดจัดงานโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดเขาดีสลัก ในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอำเภออู่ทองเล็งเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้จัดประเพณีตักบาตรเทโวประจำปีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันทำบุญตักบาตรซึ่งเป็นหน้าที่ชาวพุทธและได้ร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญอย่างนี้ต่อไป เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป         

            ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค โดยมีการจำลองพุทธประวัติขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา นางฟ้า นำหน้าพระสงฆ์ และร่วมขบวนแห่ผ้าห่มเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุสมัยทวารวดี จากบันไดนาคขึ้นไปห่มเจดีย์บนยอดสูงสุดของเขาดีสลักรวมจำนวนนับได้ 805 ขั้น เพื่อความเป็นศิริมงคล ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ และการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภออู่ทอง ชมนิทรรศการเผยแพร่ประวัติความเป็นมางานประเพณีตักบาตรเทโวและประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การจำหน่ายสินค้า OTOP ของทุกตำบลในเขตอำเภออู่ทอง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าหลังจากร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.ดอนคา หมายเลขโทรศัพท์ 035-495584 หรือ 0639144926


#ตักบาตรเทโวโรหณะ #วัดเขาดีสลัก #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยะพงษ์ สุขเผือก

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี