คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมือง Smart City ทั้งการจัดทำระบบ CCTV เพื่อการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขนส่ง

01 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 1110

คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมือง Smart City ทั้งการจัดทำระบบ CCTV เพื่อการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขนส่ง

            วันนี้ (1 ตุลาคม 2562) ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร นำคณะมาศึกษาดูงานการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมือง Smart City ทั้งการจัดทำระบบ CCTV เพื่อการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขนส่ง โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย นายวัฒนา ทองนาค สถิติจังหวัดภูเก็ต รวมทั้ง นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำกัด สาขาภาคใต้ตอนบน หรือ DEPA ร่วมบรรยายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมือง Smart City อย่างยั่งยืน

            นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำกัด สาขาภาคใต้ตอนบน หรือ DEPA กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาครัฐอย่างสำนักงานขนส่ง หน่วยงานท้องถิ่น กองบังคับการตำรวจภูธร ตำรวจท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือ และมารีน่า ในการพัฒนาระบบ CCTV เพื่อการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขนส่ง เพื่อให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเสถียรภาพสูงสุด

            นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต เสนอขอรับการช่วยเหลือจากด้านความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนกลางด้านการประสานสนับสนุนข้อมูลในการเชื่อมโยง เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกในการใช้งานสู่การพัฒนาเป็นเมือง Smart City อย่างสมบูรณ์แบบ

            นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการเลือกลงมาศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต เนื่องเล็งเห็นถึงความพร้อมและการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาเมืองภูเก็ตสู่การเป็นเมือง Smart City ซึ่งจากการฟังการบรรยายสรุปการดำเนินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทราบถึงความเข้มแข็งของทุกฝ่าย และจะนำข้อมูลทั้งหมดไปพิจารณาสานต่อสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

            จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมสำนักงานบริการลูกค้า กสท ภูเก็ต (CAT ภูเก็ต) เกี่ยวกับระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารในจังหวัดภูเก็ต และก่อนหน้านี้ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสัญญาสื่อสารกลางทะเลภูเก็ต ซึ่งพบว่าระบบสื่อสารทั้งบนบกและกลางทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีความเสถียรภาพและสัญญาณสื่อสารชัดเจน


#ระบบCCTV #การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองSmartCity #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นวพรรณ พรายพรรณ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ภูเก็ต