คณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ดูงานการจัดการทำ Smart City ในจังหวัดภูเก็ต

01 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 999

คณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ดูงานการจัดการทำ Smart City ในจังหวัดภูเก็ต

          วันนี้ (1 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธานกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดทำ Smart City ในจังหวัดภูเก็ต การจัดทำระบบ CCTV ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขนส่งและการเดินทางในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

          นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการได้เดินทางมาดูงานในจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาเรื่องการดำเนินโครงการภูเก็ต Smart City ที่จังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่รัฐบาลได้มีการส่งเสริม เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ในแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

          นอกจากนี้ยังมีการติดตามในเรื่องการจัดทำระบบ CCTV ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งทางบกและทางน้ำของจังหวัดภูเก็ต ที่ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีปรับใช้กับพื้นที่ ทำให้สามารถดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง

          นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านในการพัฒนาเป็น Smart City ซึ่งถ้าทางส่วนกลางมีนโยบายที่ชัดเจน ตลอดจนถึงในเรื่องของการลดขั้นตอนต่าง ๆ ของทางราชการก็จะทำให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้มีการซักถามถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนถึงแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อที่จะนำเสนอให้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการต่อไป

#คณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #สภาผู้แทนราษฎร #Smart City #จังหวัดภูเก็ต #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณรงค์ศักดิ์ แสงสีดำ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต