รฟท. จัดประชุมกลุ่มย่อยงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่

30 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 354

รฟท. จัดประชุมกลุ่มย่อยงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ 

            ที่ห้องประชุมประชาเมืองไผ่ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. จัดประชุมกลุ่มย่อย งานบริการที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วง นครสวรรค์-บ้านไผ่ โดยมี นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดการประชุม มีประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ อ.ชนบท อ.โนนศิลา ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 200 คน 

            ตามที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด และบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานบริการที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ นั้น ซึ่งในการดำเนินงานต้องมีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประชาสัมพันธ์ด้วย จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยตามแนวเส้นทางเลือกโครงการเพื่อนำเสนอเส้นทางเลือกข้อดี-ข้อเสีย ของแต่ละแนวเส้นทางเลือก หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปประกอบการวิเคราะห์ศึกษาตลอดจนแนวทางการแก้ไขประเด็นข้อวิตกกังวลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการมีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอรายละเอียดของโครงการ การศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการอภิปรายตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นในช่วงบ่าย บริษัทที่ปรึกษาการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปร่วมจัดการประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ อำเภอพล อำเภอแวงน้อย และอำเภอแวงใหญ่ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเงิน วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น จัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมทั้งดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ของโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ ระยะทางประมาณ 291 กิโลเมตร แนวเส้นทางโครงการเบื้องต้น เพื่อให้แผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื่อมตะวันตก-ตะวันออก จากแม่สอด-นครพนม มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟอีกด้วย


#กลุ่มย่อยงานบริการที่ปรึกษา  #รถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงนครสวรรค์บ้านไผ่  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมร น้อยเสนา

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V)