วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11 จากผลงาน "เสาหลักนำทางจากยางพารา นวัตกรรมสู่ประโยชน์ชุมชน"

26 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 1787

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11 จากผลงาน "เสาหลักนำทางจากยางพารา นวัตกรรมสู่ประโยชน์ชุมชน"

          วันนี้ (26 ก.ย. 62) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชาญชัย แฮวอู อาจารย์ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นำคณะครูและนักศึกษา เข้ารับประกาศเกียรติคุณจากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการเข้าประกวดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในหัวข้อ "คิด ทำ อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังสังคมไทย" ณ อำเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ส่งผลงาน "เสาหลักนำทางจากยางพารานวัตกรรมสู่ประโยชน์ชุมชน" ปรากฏว่าได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากผลงานดังกล่าว สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นการประกาศคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน

          นายชาญชัย แฮวอู อาจารย์ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ กล่าวว่า การผลิตเสาหลักนำทางจากยางพารา มีส่วนผสมจากน้ำยางสด ขี้เลื่อย และใยมะพร้าว ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตราคาต้นละประมาณ 500-600 บาท ถูกกว่าเสาหลักคอนกรีต 3-4 เท่าตัว สามารถช่วยรับผลผลิตน้ำยางสดของเกษตรกรชาวสวนยางได้อีกทางหนึ่ง ถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้แทนเสาหลักแบบคอนกรีต มีความแข็งแรงคงทน มีความยืดหยุ่น ช่วยลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างดี สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์แจ้งเหตุไปยังหน่วยกู้ภัยที่ใกล้ที่สุด เพื่อช่วยชีวิตของผู้ประสบภันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น


#วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี #รางวัลยอดเยี่ยม #โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11 #ผลงานเสาหลักนำทางจากยางพารา นวัตกรรมสู่ประโยชน์ชุมชน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี