กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย

25 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 292

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย

          กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทยว่า ต้องการรับสมัครคนหางานไปทำงาน ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 2,000 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 14,790 บาท โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2562

          คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 30-45 ปี สามารถนวดแผนไทย สุคนธบำบัด นวดเท้า สครับ มาสค์ และสปาบำบัดอื่น ๆ มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย และนวดเท้าจากสถาบันที่รับรอง จำนวน 150 ชั่วโมง หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ขึ้นไป

          หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4333-0197 ต่อ 13 , 22 หรือ 08-3285-5564 (ในวันและเวลาราชการ)


#กรมการจัดหางาน #รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมร น้อยเสนา

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V)