รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี

23 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 130

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกร ผู้ประสบภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ (23 ก.ย. 62) ที่สำนักงานชลประทานที่ 7 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำส่วนราชการ และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกร ผู้ประสบภัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการ การช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และสร้างการรับรู้การเตรียมการด้านการเกษตรตามหลักวิชาการ รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็ว

          โดยมีการปล่อยขบวนแถวจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรในพื้นที่ กลุ่มปฎิบัติการให้คำแนะนำ เพื่อการฟื้นฟู ดูแลพื้นที่เสียหาย กลุ่มสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร กลุ่มสนับสนุนอุปกรณ์และองค์ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดิน ก่อนและหลังน้ำลด กลุ่มสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์พืช พันธุ์ผัก พันธุ์ผลไม้ พันธุ์สัตว์ กลุ่มปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ กลุ่มซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร และกลุ่มสำรวจงานก่อสร้างทางด้านชลประทาน


#รมว.เกษตรและสหกรณ์ #โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #ผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรกช  ภูมี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.อุบลราชธานี