เทศบาลนครเชียงรายจัดงานสืบสานประเพณีชาติพันธุ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจ

21 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 235

เทศบาลนครเชียงราย จัดงานสืบสานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่าบ่องฉ่องตุ๊ชาติพันธ์นครเชียงรายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

              นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ สมาคมเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมอาข่าเชียงราย โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา และองค์กรเอกชน จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น นครเชียงราย สืบสานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่าบ่องฉ่องตุ๊ ชาติพันธุ์นครเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในงานจัดกิจกรรมการแสดงโล้ชิงช้าอาข่า การแสดงกระทุ้งไม่ไผ่และการแต่งกายชุดชาติพันธุ์ การขับร้องเพลงโดยศิลปินกลุ่มชาติพันธุ์ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีโล้ชิงช้า นิทรรศการงานฝีมือและอาหารชาติพันธุ์ และการประกวดอาหารและโตกอาหารชนเผ่าอาข่าจาก 6 ชุมชน การแข่งขันตำข้าวปุก ขนมโบราณของชาติพันธุ์อาข่า 5 ชุมชน และการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่าอาข่า รวมนักแสดงทุกหมู่บ้านการเต้นกระทุ้งบอกไม่ไผ่ หรือ บ่องฉ่องตุ๊ ในงานจัดการแสดงในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างเวลา 08.00น.-22.00น. จัดการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ชุดแต่งกายชาติพันธุ์อาข่า 8 กลุ่ม การประกวดมิสอาข่า การแสดงร้องเพลง ดนตรีสีสัน อาข่า โดยศิลปินชาติพันธุ์ตลอดการจัดงานในครั้งนี้..


#จังหวัดเชียงราย #งานสืบสานประเพณีชาติพันธุ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย