คณะผู้แทนไทย รณรงค์ขอเสียงสนันสนุนทีมประเทศไทยลงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี 2562-2566 ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างเต็มที่

21 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 176

คณะผู้แทนไทย รณรงค์ขอเสียงสนันสนุนทีมประเทศไทยลงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี 2562-2566 ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างเต็มที่


             นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส พร้อมด้วย สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก และผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) , กระทรวงการต่างประเทศ , กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง ณ อาคารยูเนสโก เพื่อรณรงค์และการลงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี 2562 - 2566 เพื่อขอเสียงสนับสนุนประเทศไทยในคณะกรรมการบริการ (Executive Board) ของยูเนสโก และคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) ของไทย ที่จะมีการเลือกตั้งในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 22 วาระปี 2562-2566 ประมาณวันที่ 27-28 พฤศจิกายนนี้ ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ถือเป็นความท้าทายในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลก ซึ่งการคัดเลือกคณะกรรมการมรดกโลกจะคัดเลือกจากรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ โดยการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อทดแทนกรรมการมรดกโลกที่หมดวาระลงในทุก 2 ปี

                สำหรับประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก 3 สมัย คือ สมัยที่ 1 วาระปี 2532 - 2538 // สมัยที่ 2 วาระปี 2540-2546 และสมัยที่ 3 วาระปี 2552-2556 ส่วนสมัยที่ 4 ทีมประเทศไทยยังคงเดินหน้าอย่างเต็มกำลังในการเข้าขอเสียงสนับสนุนในครั้งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : คณิต  จินดาวรรณ

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย