จังหวัดพะเยา สาธิตการปล่อยแมลงหางหนีบ เพื่อกำจัดนอนกระทู้และแมลงศัตรูพืชในไร่ข้าวโพด หลังพบมีการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ระบาดในหลายพื้นที่

20 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 145

          นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และแกนนำเกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปล่อยแมลงหางหนีบลงในแปลงข้าวโพดของเกษตรกร หลังพบว่ามีการระบาดของหนอนกระทู้ในแปลงข้าวโพด เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยนายเทวา ปัญญาบุญ กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา ตรวจพบมีหนอนกระทู้ระบาดหนักในแปลงข้าวโพดของเกษตรกรพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ซึ่งเกษตรกรได้รับผลกระทบและความเสียหายจำนวนหลายหมื่นไร่

          ทางอำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรป้องกันการแพร่ระบาดในแปลงข้าวโพดของตน จัดทำกับดักตัวแก่ของหนอนกระทู้เพื่อลดปริมาณของหนอนกระทู้ และใช้วิธีการแบบธรรมชาติด้วยการปล่อยแมลงหางหนีบลงในแปลงข้าวโพด ที่เกิดการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ โดยแมลงห่างหนีบ 1 ตัว จะสามารถกำจัดหนอนกระทู้ได้เฉลี่ย 6 ถึง 10 ตัวต่อวัน

          ด้านนายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้เข้าทำการอบรมผู้นำการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาให้ผู้นำชุมชนมีศักยภาพในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการเกษตรปลอดภัย การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช มุ่งเน้นการเกษตรอินทรีย์ และช่วยดูแลปัญหาการทำเกษตรด้านต่าง ๆ ของเกษตรกรในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ#จังหวัดพะเยา #สาธิตการปล่อยแมลงหางหนีบ #กำจัดนอนกระทู้และแมลงศัตรูพืชในไร่ข้าวโพด #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ ติ๊บย้อย

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา