จังหวัดชลบุรี เปิดงานสัมมนาชี้แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอนุรักษ์พลังงาน

19 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 1144

 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0

             ที่ห้องประชุมรัตนแกรนด์ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี นายยงยุทธ จันทร์โรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (Thailand Energy Innovation and Technology Awards 2019:TE-IT 2019) โดยมีนายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวรายงาน ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

              ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบาย วางรากฐานการพัฒนาประเทศเป็นฐานเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่ม ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง จำเป็นต้องให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมเป็นพิเศษเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศ โครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างความตื่นตัวในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาในด้านการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนในทุกภาคส่วนของประเทศมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือกับ Disruptive Innovation ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่จะส่งผลกระทบในเชิงบวกทั้งทางด้านการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานได้อย่างดี

              กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปทั้งประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงาน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน ในโครงการ TE-IT 2019 เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หวังให้เวทีนี้เป็นเวทีประกวดที่ให้คนไทยได้พิสูจน์ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือกได้อย่างยั่งยืน

   #โครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บัณฑิต มันปาฏิ

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี