มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง เตรียมจัดเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 62 อิ่มบุญ อิ่มใจ ถวายแด่องค์พระกิวอ๋องไต่เต่

19 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 399

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2562 นี้ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีของคนไทยเชื้อสายจีน ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ถวายแด่องค์พระกิวอ๋องไต่เต่ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข ประธานจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล ประธานชมรมสมาคมมูลนิธิหาดใหญ่ นายเกียรติศักดิ์ วิเศษดอนหวาย เจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ และนางสาวธนิดา อธิธรากรกุล ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ร่วมกันแถลงข่าวงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2562 ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

          นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข ประธานจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ กล่าวว่า เทศกาลถือศีลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก มีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีนมากว่า 400 ปีมาแล้ว มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเทศกาลนี้อยู่หลายตำนาน ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทศกาลถือศีลกินเจถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในหลาย ๆ พื้นที่ในประเทศไทย รวมไปถึงประเทศต่าง ๆ ในโซนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และในอีกหลายประเทศ ต่างเห็นความสำคัญของประเพณีนี้ ทั้งนี้ด้วยความศรัทธายึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา เพื่อถวายแด่องค์พระกิวอ๋องไต่เต่ ด้วยจิตที่เมตตาและละเว้นจากการก่อให้เกิดการฆ่า เพื่อนำมาเป็นอาหาร การรักษาศีล รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากอบายมุขของมึนเมาต่าง ๆ ก่อให้เกิดบุญกุศลเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว อุทิศเป็นส่วนบุญส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดี และยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีที่มีมาช้านานให้กับคนรุ่นหลังอีกด้วย

          ปัจจุบันในประเทศไทยเทศกาลถือศีลกินเจ ถือเป็นเทศกาลที่คนไทยเชื้อสายจีนได้ให้ความสำคัญ ซึ่งทางมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ และภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมมือกันจัดเป็นงานประเพณีทุกปี โดยกำหนดเอาวันตามจันทรคติ คือ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ ตรงกับวันที่ 28 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ประเพณีดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมืออันดีกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วย ในฐานะที่หาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจท่องเที่ยวและส่งออก เป็นชุมทางการคมนาคมของภาคใต้ของไทย โดยจะเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งหลาย และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วย

          โดยตลอด 10 วัน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 จะเริ่มเทศกาลอย่างเป็นทางการ เวลา 10.39 น. พิธีอัญเชิญเสาพิธี เวลา 16.59 น. พิธีอัญเชิญตะเกียง 9 ดวง เวลา 19.19 น. พิธีอัญเชิญตะเกียงพระหยกอ๋องส่องเต่ เวลา 22.19 น. พิธีอัญเชิญพระกิวอ๋องไต่เต่เข้าบวงสรวง และตลอดเวลา 10 วัน จะมีพิธีสวดมนต์เช้าแบบจีน พิธีเลี้ยงทหารเทพ พิธีสวดมนต์เย็นแบบจีน พิธีสวดมนต์เย็นแบบไทย ฟังธรรมและพิธีเวียนธูป-เทียน ทุกวัน ในช่วงเทศกาลกินเจ ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 21.39 น. พิธีล้างเกี้ยว อัญเชิญองค์เทพขึ้นเกี้ยว และเล่นประทัด ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.19 น. พิธีอัญเชิญองค์เทพออกโปรดสรรพสัตว์รอบเมือง และในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 16.39 น. พิธีแจกทาน#มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง #เทศกาลถือศีลกินเจ #อิ่มบุญ อิ่มใจ ถวายแด่องค์พระกิวอ๋องไต่เต่ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา