สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานการปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33

18 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 576

        วันนี้ 17 กันยายน 2562 เวลา 14.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33 จัดขึ้น เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร ผู้ก่อตั้งศัลยกรรมโรคหัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

        โอกาสนี้ ทรงฟังปาฐกถา เรื่อง "ภาพสะท้อนแห่งศิลปะกับการผ่าตัดหัวใจยุคใหม่" โดยศาสตราจารย์ แมทเธีย กราเบอร์ จากสถาบันการผ่าตัดหัวใจซานแอมโบจิโอ มิลาน ประเทศอิตาลี มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผสมผสานกันระหว่างศิลปะกับศาสตร์ทางการแพทย์ ที่ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการผ่าตัดหัวใจได้มีการพัฒนารูปแบบการผ่าตัดที่ทันสมัย ที่นอกจากจะมีบาดแผลเล็กลงแล้ว ยังช่วยให้ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวเร็วขึ้น มีการบาดเจ็บจากการผ่าตัดลดลง ซึ่งนับเป็นการพัฒนาศาสตร์และศิลป์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว