นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ร่วมรับโทรศัพท์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านรายการพิเศษ

17 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 276

นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ร่วมรับโทรศัพท์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านรายการพิเศษ


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมรับโทรศัพท์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านรายการพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้น โดยกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ ซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน ร่วมแก้ปัญหาอย่างเร็วที่สุดและตนเองได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดระดับน้ำค่อยๆ ลดลงแล้ว แต่ทุกภาคส่วนจะยังคงช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป พร้อมกันนี้ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จิตอาสาและประชาชน ให้ร่วมกับรัฐบาลที่พยายามทำทุกวิถีทางให้ประชาชนก้าวพ้นความเดือดร้อนนี้

ทั้งนี้รัฐบาลไม่สามารถทำงานเพียงลำพัง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชนได้ จึงต้องขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ด้วยการเชิญชวนให้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ทั้งผ่านรายการพิเศษนี้หรือช่องทางปกติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความปรารถนาดีและเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นวิกฤติและสามารถกลับมาดำรงชีวิตตามปกติได้อีกครั้งหนึ่ง สำหรับยอดบริจาคล่าสุด จำนวน 231 ล้านบาท 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย