ประกันสังคม ให้สิทธิฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในผู้ประกันตนทุพพลภาพที่ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

18 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 263

        นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  กล่าวว่า.ได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา โดยให้ยกเลิกประกาศเดิมวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ซึ่งประกาศฉบับใหม่มีสาระสำคัญ คือ การกำหนดให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  ซึ่งประกาศฉบับนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ และยังช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิบำบัดทดแทนไตรวดเร็วขึ้นอีกด้วย


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว