กองทุนการออมแห่งชาติ และกรมการปกครอง ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ เปิดมิติใหม่ “ที่ว่าการอำเภอ” ทั้ง 878 แห่งทั่วประเทศ 76 จังหวัดเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกและรับเงินออมสะสม กอช.

18 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 315

        นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการยกระดับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและสมาชิก กอช. ที่ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 2,101,176 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระและสมาชิก กอช. ได้เข้าถึงการออมเป็นหลักประกันด้านบำนาญหลังอายุ 60 ปี ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ กอช. มีหน่วยรับสมัครสมาชิกใหม่และรับเงินออมสะสมของสมาชิก กอช. ผ่านที่ว่าการอำเภอ จำนวน 878 แห่งทั่วประเทศ 76 จังหวัด ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการออมกับ กอช. ได้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว