ธ.ก.ส. เพชรบุรี ปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 47 จังหวัดเพชรบุรี

17 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 289

ธ.ก.ส. เพชรบุรี ปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 47 จังหวัดเพชรบุรี 

            วันนี้ (17 ก.ย.62) เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานและมอบทุนโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน มอบเมล็ดพันธุ์ผัก และเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนธนาคาร และแปลงผักโครงการอาหารกลางวันและร่วมปล่อยพันธุ์ปลา โดยมี นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีรับมอบ 

            นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 9 ปี มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการเกษตรในทางปฏิบัติให้แก่นักเรียน เพื่อนำผลผลิตที่ได้ทำเป็นอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือนำไปขายเป็นรายได้สมทบทุน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าอาหารกลางวันของผู้ปกครอง และปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในอาชีพทางการเกษตร สนใจศึกษาในวิชาการด้านการเกษตร และที่เกี่ยวเนื่องทางการเกษตร พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวในภายภาคหน้า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารในการพัฒนาชนบท เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ธ.ก.ส. กับชุมชนและโรงเรียน ในปี 2562 เป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

            สำหรับการจัดโครงการมอบทุนอาหารกลางวัน สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี โดยสาขาชะอำ ได้คัดเลือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนที่ได้รับมอบทุน เป็นเงิน 50,000 บาท นำไปใช้ในโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ร่วมกันผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

            เครดิต : นภสวรรณ มีลิ  สวท.เพชรบุรี


#โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตร #ทุนอาหารกลางวัน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสวรรณ มีลิ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.เพชรบุรี